onsdag 5 oktober 2011

Rastplatsen utvecklas.

Rastplatsen Dalaporten utvecklas.Den 4 oktober behandlade kommunstyrelsen min önskan att köpa anläggningen för en symbolisk summa av en krona.
KS biföll min önskan.

Nu tas nästa steg i utvecklingen, att upprätta ett arrendeavtal med markägaren vilket
muntligt inte möter några hinder.

Därefter skall kontak tas med el leverantör VB EnergiAB.

En upprustning av hela anläggning kommer också att göras.

Jag kommer att återkomma med mer information om utvecklingen tips och idéer mottas gärna.

/ Sven-Erik.