måndag 26 mars 2012

26 mars och nu kan ytterligare en del i utvecklingen av anläggningen prickas av.
Restaurangvagnen har fått larm, entrédörren - rampen -främre huv och sidoluckor har nu fått larm.
Allt detta känns i vart fall tryggare än om inget larm funnits.

Man hoppas att det inte händer något i alla fall och det ska sägas att under hela 2011 har i stort sett inga stölder eller skadegörelser ägt rum och det är mycket glädjande.

Jag hör av mina besökare att de är minst sagt förundrade över att saker och ting får vara ifred och jämför då från sina hemtrakter söder ut.

Hälsningar Sven-Erik.

fredag 16 mars 2012

Den 13 mars 2012 blev ett stort steg i utvecklingen av rastplatsen vagnen kördes ner för att sedan stå uppställd på rastplatsen.

Detta har kunnat göras då el nu finns tillgänglig för kylar och frys och värme.

Belysning finns om än provisoriskt då kablar senare ska grävas ner, två strålkastare belyser via tim er in formationstavlor - Söderbärkekojan och Vagnen.

En polis ville se vagnen, då de var där för att kontrollera den tunga trafiken.
Du tänker väl inte ha vagnen här hela tiden? Jo det tar för mycket tid och kraft att transportera den fram och tillbaka. Det här kommer du inte att få ha ifred.
Jag hoppas ändå att det ska gå, vi får väl se hur det går.

Hoppas nu att det finns någon som är intresserad av min verksamhet och kanske kan tänka sig att jobba tillsammans med mig.söndag 11 mars 2012

Det händer saker på rastplatsen BärkeEl service har nu kopplat fram strömmen till två el skåp. Nergrävning av kabel sker längre fram då tjälen gått ur marken. Det blir en anslutning till resp koja och dasset samt en del belysning i övrigt.

Skyltar har nu monterats så namnbytet är nu ett faktum " En försmak Av Dalarna"
Mellan försmak och av har jag monterat upp min "tiotaggare " Det blev riktigt bra hoppas att den nu också får sitta kvar där.

De små rastborden har också fått namn söderifrån räknat Tunkarlsbo kojan sedan Huggnora kojan och längst norrut Söderbärke kojan

Hela anläggningen rödfärgades där så behövdes och det blev riktigt fint.


Hälsningar Sven-Erik.

lördag 3 mars 2012

Hej igen alla!

Tredje mars monterades den fina skylten som visar att om en timme kan du vara i Säfsen!


Ett stort projekt som blev mycket lyckat!

/ Sven-Erik.