måndag 24 augusti 2009

Ett år på rastplatsen.


Ett år på Rastplatsen Dalaporten!


Den 13 augusti 2008 övertog jag ansvaret för Dalaporten och mycket har hänt sedan dess, det roligaste är nog de gästböcker som sedan midsommar 20o9 finns för de besökande att notera i.


Men vi glömmer inte heller de som mailat eller ringt för att ge oss uppmuntrande ord om hur vi sköter anläggningen.


Vi har verkligen tagit till oss vad som skrivits vi blir helt enkelt glada, tack till er alla.


Inga kommentarer: