fredag 1 april 2011

Snart öppnar jag Dalaporten igen.

Snart öppnas Dalaporten igen!

Vi har nu kommit in i april månad och snart kan jag glädja resanden med enklare förtäring och dryck.
Många har frågat efter vilka öppettider som gäller, men det är svårt att ge besked när dels vädret påverkar min möjlighet att ha öppet och dels det faktum att jag är själv att driva verksamheten.
Omfattningen får växa fram efter behoven men hur som helst så ska det bli spännande att börja igen.

Jag har planerat och funderat dels om upprustning av gärdesgården som är 70m lång samt snygga till sittplatserna och givetvis om el kan skaffas fram. Förfrågan har riktas till berörda inom kommun och utvecklingsenheten men hitintills har inget positivt hänt.

Som ni vet har flera sponsorer ställt upp med ekonomiskt bidrag 500kr vardera till skötsel och utsmyckning av rastplatsen. De pengarna är slut och jag tänker inte fråga om mer sponsring då jag anser att det är en kommunal angelägenhet att hjälpa till med detta stöd.

Söderbärke är den kommundel som resenärer först möter på väg in i Dalarna den ligger i Smedjebackens kommun om nu någon undrade.

Hoppas ni besöker Rastplatsen Dalaporten och tar en skön paus i ert resande Välkomna!

Hälsningar Sven-Erik.

Inga kommentarer: