fredag 20 januari 2012

18 Januari 2012.

Nu har killarna fixat el till rastplatsen och fint har de gjort det också! El kabel och en fiberslang för framtida bruk finns nergrävd.

Nu tar andra arbeten vid, själva anslutningen till el centralen skal göras samt en del ytterligare kabeldragningar till användarställerna vi får se hur det löser sig.

Nu kommer också en del kontakter att tas till tänkbara intressenter för reklam samt också en del som är intresserade av att nyttja platsen för försäljning av olika produkter.

Hälsningar Sven-Erik.


Inga kommentarer: